Przegląd Hodowlany 0

PH 6/2017 (listopad/grudzień)

Spis treści PH 6/2017

STRONA
AUTOR
TYTUŁ
1 T. Kaleta Geneza dobrostanu zwierząt – aspekty historyczne i filozoficzne (Pełny tekst)
3 C. Klocek, W. Penar Relacje człowiek zwierzę i ich konsekwencje (Pełny tekst)
5 A. Kokocińska-Kusiak, G. Maliszewski Etologia w praktyce dogoterapeuty, czyli istota komunikacji człowiek – pies (Pełny tekst)
8  M. Rogoza, A. Boruta Dobrostan psa w dogoterapii (AAI) w grupie pacjentów z chorobą Alzheimera (Pełny tekst)
13  K. Krajewski, R. Niżnikowski, S. Łaba, T. Rokicki, M. Pompa-Roborzyński Innowacyjność produktów i technologii w sektorze owczarskim – wyzwania i szanse (Pełny tekst)
17 Nowe książki (Pełny tekst)
18 T. Krychowski Wielkie zagrożenie dla polskiego programu hodowlanego w rasie HF (Pełny tekst)
19 J. Bennewicz, T. Barczak, M. Majkut Ocena stanu gospodarki pasiecznej w powiecie kwidzyńskim na tle kraju (Pełny tekst)
21 M. Łuczyńska, A. Pawelec, M. Służewska, J. Wejer Konie łykawe – charakterystyka i możliwości eliminacji problemu (Pełny tekst)
26 M. Zalewska, E. Kawecka, P. Brodowska, D. Reczyńska, E. Bagnicka Skutki nadużycia antybiotyków w chowie zwierząt (Pełny tekst)
30 H. Grodzki, T. Przysucha Wspomnienie o Profesorze Henryku Jasiorowskim (Pełny tekst)
32 Wykaz recenzentów artykułów naukowych – „Przegląd Hodowlany” rocznik 2017 (Pełny tekst)
32 Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2017 (Pełny tekst)

Contents PH 6/2017

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 T. Kaleta The genesis of animal welfare – historical and philosophical aspects
3 C. Klocek, W. Penar Human-animal relationships and their consequences
5 A. Kokocińska-Kusiak, G. Maliszewski Aetiology in the practice of the therapy dog handler, or the essence of human-dog communication
8  M. Rogoza, A. Boruta Dog welfare in animal-assisted intervention (AAI) in a group of Alzheimer’s disease patients (Summary)
13  K. Krajewski, R. Niżnikowski, S. Łaba, T. Rokicki, M. Pompa-Roborzyński Innovation in products and technology in the sheep farming sector – challenges and opportunities
17 New books
18 T. Krychowski A great threat to the Polish breeding programme in the Holstein-Friesian breed
19 J. Bennewicz, T. Barczak, M. Majkut The state of beekeeping in Kwidzyn County with respect to the entire country (Summary)
21 M. Łuczyńska, A. Pawelec, M. Służewska, J. Wejer Crib-biting in horses – characterization of the problem and possibilities for eliminating it (Summary)
26 M. Zalewska, E. Kawecka, P. Brodowska, D. Reczyńska, E. Bagnicka The consequences of overuse of antibiotics in animal farming
30 H. Grodzki, T. Przysucha Remembering Professor Henryk Jasiorowski
32 List of reviewers of scientific articles – Animal Production Review, 2017
32 Table of contents of Animal Production Review, 2017

Zobacz Również