Przegląd Hodowlany 0

PH 6/2017 (listopad/grudzień)

Spis treści PH 6/2017

STRONA
AUTOR
TYTUŁ
1 T. Kaleta Geneza dobrostanu zwierząt – aspekty historyczne i filozoficzne
3 C. Klocek, W. Penar Relacje człowiek zwierzę i ich konsekwencje
5 A. Kokocińska-Kusiak, G. Maliszewski Etologia w praktyce dogoterapeuty, czyli istota komunikacji człowiek – pies
8  M. Rogoza, A. Boruta Dobrostan psa w dogoterapii (AAI) w grupie pacjentów z chorobą Alzheimera
13  K. Krajewski, R. Niżnikowski, S. Łaba, T. Rokicki, M. Pompa-Roborzyński Innowacyjność produktów i technologii w sektorze owczarskim – wyzwania i szanse
17 Nowe książki
18 T. Krychowski Wielkie zagrożenie dla polskiego programu hodowlanego w rasie HF
19 J. Bennewicz, T. Barczak, M. Majkut Ocena stanu gospodarki pasiecznej w powiecie kwidzyńskim na tle kraju
21 M. Łuczyńska, A. Pawelec, M. Służewska, J. Wejer Konie łykawe – charakterystyka i możliwości eliminacji problemu
26 M. Zalewska, E. Kawecka, P. Brodowska, D. Reczyńska, E. Bagnicka Skutki nadużycia antybiotyków w chowie zwierząt
30 H. Grodzki, T. Przysucha Wspomnienie o Profesorze Henryku Jasiorowskim
32 Wykaz recenzentów artykułów naukowych – „Przegląd Hodowlany” rocznik 2017
32 Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2017

Contents PH 6/2017

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 T. Kaleta The genesis of animal welfare – historical and philosophical aspects
3 C. Klocek, W. Penar Human-animal relationships and their consequences
5 A. Kokocińska-Kusiak, G. Maliszewski Aetiology in the practice of the therapy dog handler, or the essence of human-dog communication
8  M. Rogoza, A. Boruta Dog welfare in animal-assisted intervention (AAI) in a group of Alzheimer’s disease patients (Summary)
13  K. Krajewski, R. Niżnikowski, S. Łaba, T. Rokicki, M. Pompa-Roborzyński Innovation in products and technology in the sheep farming sector – challenges and opportunities
17 New books
18 T. Krychowski A great threat to the Polish breeding programme in the Holstein-Friesian breed
19 J. Bennewicz, T. Barczak, M. Majkut The state of beekeeping in Kwidzyn County with respect to the entire country (Summary)
21 M. Łuczyńska, A. Pawelec, M. Służewska, J. Wejer Crib-biting in horses – characterization of the problem and possibilities for eliminating it (Summary)
26 M. Zalewska, E. Kawecka, P. Brodowska, D. Reczyńska, E. Bagnicka The consequences of overuse of antibiotics in animal farming
30 H. Grodzki, T. Przysucha Remembering Professor Henryk Jasiorowski
32 List of reviewers of scientific articles – Animal Production Review, 2017
32 Table of contents of Animal Production Review, 2017

Zobacz Również