PH 2 2023 (marzec-kwiecień)

Spis treści PH 2/2023

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 J. Wilde, A. Roman Dobrostan pszczół w interesie nas wszystkich (Pełny tekst)
7 J. Krupiński, G. Polak Spojrzenie na 100 lat hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce 1922-2022 Część 1. Hodowla zwierząt w latach 1922-1941 (Pełny tekst)
16 M. Piętoń, W. Młodawska Buldog francuski – część II. Opinie hodowców i właścicieli prywatnych (Pełny tekst)
22 M. Michalska, T. Mituniewicz Pozytywne aspekty stosowania ziół w żywieniu zwierząt gospodarskich – analiza zjawiska oraz aktualnej znajomości tematu wśród hodowców – część II (Pełny tekst)
28 Nowe książki (Pełny tekst)
30 J. Kapustka Alpaki w pytaniach: Nauka – Praktyce (Pełny tekst)
32 P. Niedbała Wspomnienie o Profesor Oldze Szeleszczuk (1953-2023) (Pełny tekst)

Contents PH 2/2023

PAGE AUTHOR TITLE
1 J. Wilde, A. Roman The welfare of bees is in all of our interest
7 J. Krupiński, G. Polak A look at 100 years of livestock farming in Poland in 1922-2022. Part 1. Livestock farming in the years 1922-1941
16 M. Piętoń, W. Młodawska The French Bulldog – Part II: the opinions of breeders and private owners (Summary)
22 M. Michalska, T. Mituniewicz Positive aspects of the use of herbs in the diet of livestock – analysis of the phenomenon and current knowledge of the subject among breeders – part II (Summary)
28 New books
30 J. Kapustka Questions about alpacas: Science for practice
32 P. Niedbała Remembering Professor Olga Szeleszczuk (1953-2023)