PH 1/2019 (styczeń-luty)

Spis treści PH 1/2019

STRONA AUTOR TYTUŁ
1G. PolakBioróżnorodność zwierząt gospodarskich
4K.P. Stepanow, P. Urbański, H. Sieczkowska, M. PierzchałaPrzyczyny powstawania wady mięsa typu PSE i ich wpływ na jakość wieprzowiny
14J. Pokorska, D. Kułaj, A. OchremLipokalina-2 – potencjalny marker molekularny zdrowotności wymienia?
16A. Rekiel, M. SońtaBaza pokarmowa przedstawicieli rodziny świniowate (Suidae)
18J. Wiącek, D. Dzierżanowska-Góryń, A. Albera-ŁojekJeleń iberyjski (Cervus elaphus hispanicus)
22LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ w Lublinie – I. Janczarek, W. Sawicka-Zugaj
Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – A. Rekiel
Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – P. Guliński
Sekcja Chowu i Hodowli Koni – I. Janczarek, G. Polak
Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – T.M. Gruszecki
Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu – A. Wójcik
Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – A. Gugołek
Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – L. Drozd
32M. BrzozowskiUwarunkowania prawne hodowli zwierząt futerkowych, ze szczególnym uwzględnieniem norek

Contents PH 1/2019

STRONA AUTHOR TYTUŁ
1G. PolakBiodiversity of livestock animals
4K.P. Stepanow, P. Urbański, H. Sieczkowska, M. PierzchałaCauses of the PSE meat defect and their impact on pork quality
14J. Pokorska, D. Kułaj, A. OchremLipocalin-2 – a potential molecular marker of udder health?
16A. Rekiel, M. SońtaThe food base of representatives of the Suidae family
18J. Wiącek, D. Dzierżanowska-Góryń, A. Albera-ŁojekThe Iberian red deer (Cervus elaphus hispanicus)
2283 rd Scientific Convention of the Polish Society of Animal Production in Lublin – I. Janczarek, W. Sawicka-Zugaj
Pig Management and Breeding Section – A. Rekiel
Cattle Management and Breeding Section – P. Guliński
Horse Management and Breeding Section – I. Janczarek, G. Polak
Sheep and Goat Management and Breeding Section – T.M. Gruszecki
Poultry Management and Breeding Section – A. Wójcik
Fur-bearing Animal Management and Breeding Section – A. Gugołek
Management and Breeding of Pets and Wild Animals Section – L. Drozd
32M. BrzozowskiLegal conditions for breeding fur animals, with particular focus on mink