Kontakt

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Zootechniczne

Redakcja „Przegląd Hodowlany”

tel 22 668-96-71

faks 22 822-17-23

ptz@ptz.icm.edu.pl

ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa

NIP: 522-000-59-01