Kontakt

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Zootechniczne

Redakcja „Przegląd Hodowlany”

  tel 22 668-96-71

  faks 22 822-17-23

  ptz@ptz.icm.edu.pl

  ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa

NIP: 522-000-59-01