Redakcja

Redaktor naczelny – Joanna Płużańska

Rada Programowa: 

dr hab. Wioletta Biel, prof. ZUT, prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, prof. dr hab. Piotr Guliński, prof. dr hab. Andrzej Gugołek, dr hab. Mirosław Karpiński, dr hab. Henryk Malec, prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski, dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW, prof. dr hab. Roman Niżnikowski, dr inż. Grażyna Polak, dr hab. Witold Rant, prof. dr hab. Anna Rekiel, prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, prof. dr hab. Anna Wójcik

Recenzenci:

Wykaz recenzentów artykułów naukowych (tom 81) rok 2013
Wykaz recenzentów artykułów naukowych (tom 82) rok 2014
Wykaz recenzentów artykułów naukowych (tom 83) rok 2015
Wykaz recenzentów artykułów naukowych (tom 84) rok 2016 
Wykaz recenzentów artykułów naukowych (tom 85) rok 2017
Wykaz recenzentów artykułów naukowych (tom 86) rok 2018
Wykaz recenzentów artykułów naukowych (tom 87) rok 2019
Wykaz recenzentów artykułów naukowych (tom 88) rok 2020
Wykaz recenzentów artykułów naukowych (tom 89) rok 2021
Wykaz recenzentów artykułów naukowych (tom 90) rok 2022