Przegląd Hodowlany 0

PH 3/2018 (maj-czerwiec)

Spis treści PH 3/2018

STRONA
AUTOR
TYTUŁ
1 K. Borzuta, D. Lisiak, P. Janiszewski Związek między jakością mięsa wieprzowego a dobrostanem świń w okresie przedubojowym (Pełny tekst)
5 G. Żak, M. Tyra, J. Lasek Ocena świń w Stacjach Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej – historia, stan obecny, znaczenie i zakres (Pełny tekst)
7 S. Milewski Predyspozycje owiec pomorskich do użytkowania mięsnego (Pełny tekst)
10 A. Fałowska, W. Migdał, H. Pustkowiak Wstępne obserwacje jakości mięsa jagniąt i tryków rasy kameruńskiej (Pełny tekst)
14 B. Biesiada-Drzazga, U. Brodzik, E. Wencek Użytkowanie kaczek rzeźnych w Polsce. Cz. II. Walory mięsa kaczek (Pełny tekst)
16 Ł. Sikora, T. Mituniewicz Poziom substancji przeciwbakteryjnych w mleku surowym na terenie monitorowanym przez ZHW w Olsztynie w latach 2015-2017 (Pełny tekst)
19 D. Radzio Pożegnanie „siódemki”, czyli ponad 800 tys. krów pod oceną (Pełny tekst)
25 I. Wilk, M. Wiśniewska, S. Tkaczyk, I. Janczarek, K. Brzozowska, D. Piwczyński Ocena efektywności odwrażliwiania kuców na nowe obiekty (Pełny tekst)
28 M. Rogoza, J. Gruszczyńska Przewlekła choroba wyniszczająca (CWD) zagrożeniem dla Europy (Pełny tekst)

 

Contents PH 3/2018

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 K. Borzuta, D. Lisiak, P. Janiszewski The relationship between pork quality of pig meat and the welfare of pigs in the pre-slaughter period
5 G. Żak, M. Tyra, J. Lasek Evaluation of pigs at Pig Slaughter Performance Control Stations – history, current status, signifcance and scope
7 S. Milewski Predispositions of Pomeranian sheep for meat use (Summary)
10 A. Fałowska, W. Migdał, H. Pustkowiak Meat quality of Cameroon lambs and rams – initial observations (Summary)
14 B. Biesiada-Drzazga, U. Brodzik, E. Wencek The use of meat ducks in Poland. Part. II. The qualities of duck meat
16 Ł. Sikora, T. Mituniewicz The level of antibacterial substances in raw milk in the area monitored by the Veterinary Hygiene Institute in Olsztyn in 2015-2017 (Summary)
19 D. Radzio A new milestone – over 800,000 cows under evaluation
25 I. Wilk, M. Wiśniewska, S. Tkaczyk, I. Janczarek, K. Brzozowska, D. Piwczyński Effectiveness of desensitizing ponies to new stimuli (Summary)
28 M. Rogoza, J. Gruszczyńska Chronic wasting disease (CWD) as a threat to Europe

Zobacz Również