Przegląd Hodowlany 0

PH 1/2017 (styczeń-luty)

Spis treści PH 1/2017

STRONA
AUTOR
TYTUŁ
1 K. Adamczyk, T. Kaleta, J. Nowicki W obronie dobrostanu zwierząt w ujęciu zootechnicznym (Pełny tekst)
4 S. Mroczkowski Ochrona zwierząt w świetle prawa i etyki (Pełny tekst)
6 S. Kamiński, A. Ruść Haplotypy obniżające płodność bydła holsztyńsko-fryzyjskiego (Pełny tekst)
9 K. Pokrywka, K. Tereszkiewicz, A. Wąsala Efekty użytkowania rozpłodowego knurów inseminacyjnych rasy polskiej białej zwisłouchej w Stacji Eksploatacji Knurów w Czerminie (część 1) (Pełny tekst)
13 B. Nowak, B. Marszałek-Kruk, W. Kruszyński Transfer zarodków u świń (Pełny tekst)
15 B. Borys Produkty uboczne produkcji biodiesla a efekty tuczu i jakość mięsa jagniąt (Pełny tekst)
19 M. Sońta, A. Rekiel Produkcja i wykorzystanie bobowatych na cele paszowe. Cz. II. Wykorzystanie bobowatych w żywieniu zwierząt (Pełny tekst)
25 LXXXI Zjazd Naukowy PTZ w Warszawie – A. Rekiel
Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – P. Guliński
Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – A. Rekiel
Sekcja Chowu i Hodowli Koni – I. Janczarek
Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – T.M. Gruszecki 
Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu – A. Wójcik
Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – M. Brzozowski
Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – L. Drozd  (Pełny tekst)

Contents PH 1/2017

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 K. Adamczyk, T. Kaleta, J. Nowicki In defence of animal welfare in animal husbandry
4 S. Mroczkowski Animal protection in the law and ethics
6 S. Kamiński, A. Ruść Haplotypes reducing fertility in Holstein-Friesian cattle
9 K. Pokrywka, K. Tereszkiewicz, A. Wąsala Effects of the use of Polish Landrace Breed breeding boars at the Boar Exploitation Station in Czermin. Part I (Summary)
13 B. Nowak, B. Marszałek-Kruk, W. Kruszyński Embryo transfer in pigs
15 B. Borys Effects of biodiesel production by-products on lamb fattening performance and meat quality (Summary)
19 M. Sońta, A. Rekiel Production and use of legumes for fodder. Part II. The use of legumes in animal feeding
25 81th Scientific Convention of the Polish Society of Animal Production in Warsaw – A. Rekiel
Cattle Management and Breeding Section – P. Guliński
Pig Management and Breeding Section – A. Rekiel
Horse Management and Breeding Section – I. Janczarek
Sheep and Goat Management and Breeding Section – T.M. Gruszecki
Poultry Management and Breeding Section – A. Wójcik
Fur Animal Management and Breeding Section – M. Brzozowski
Management and Breeding of Pets and Wild Animals Section – L. Drozd

Zobacz Również