Przegląd Hodowlany 0

PH 3 2021 (maj-czerwiec)

Spis treści PH 3/2021

 

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 A. Fedorowicz, A. Rekiel Świniowate w ogrodach zoologicznych (Pełny tekst)
8 M. Soroko, M. Bacik, W. Górniak Syndrom niskiej i wysokiej piętki u koni wyścigowych pełnej krwi angielskiej (Pełny tekst)
14 M. Burakowska, A. Wójcik Behawioralne oznaki bólu u koni (Pełny tekst)
18 Molik, K. Stańko, Z. Flis Prozdrowotne znaczenie substancji bioaktywnych mleka owczego (Pełny tekst)
22 J. Wojdalski, R. Niżnikowski, K. Krajewski, B. Dróżdż, P. Sulima Ekoefektywność jako kryterium oceny inwestycji proekologicznych (Pełny tekst)
27 N. Święcicka, W. Cieślak Wpływ wybranych czynników na występowanie zachowań agresywnych względem ludzi u psów geriatrycznych (Pełny tekst)
32 T.M. Gruszecki Wspomnienie o Profesor Czesławie Joannie Lipeckiej (1936-2021) (Pełny tekst)

Contents PH 3/2021

 

PAGE AUTHOR TITLE
1 A. Fedorowicz, A. Rekiel Suidae in zoos
8 M. Soroko, M. Bacik, W. Górniak Low heel / high heel syndrome in thoroughbred racehorses (Summary)
14 M. Burakowska, A. Wójcik Behavioural signs of pain in horses
18 Molik, K. Stańko, Z. Flis The health-promoting role of bioactive substances in sheep milk (Summary)
22 J. Wojdalski, R. Niżnikowski, K. Krajewski, B. Dróżdż, P. Sulima Eco-efficiency as assessment criterion for environmental investments
27  N. Święcicka, W. Cieślak Effect of selected factors on the occurrence of aggressive behaviour towards humans in geriatric dogs (Summary)
27 T.M. Gruszecki Remembering Professor Czesława Lipecka (1936-2021)

Zobacz Również