Przegląd Hodowlany 0

PH 4/2017 (lipiec-sierpień)

Spis treści PH 4/2017

STRONA
AUTOR
TYTUŁ
1 R. Niżnikowski, T. Rokicki, S. Łaba, K. Krajewski Sytuacja strategiczna sektora owczarskiego w Polsce – uwarunkowania hodowlane, rynkowe i ekonomiczne (Pełny tekst)
6 I. Janczarek, M. Pluta, A. Paszkowska Pochodzenie, hodowla i użytkowanie koników polskich (Pełny tekst)
10 J. Łuszczyński, K. Mencfel, M. Pieszka, W. Petrych, B. Długosz, R. Augustyn, Z. Podstawski, M. Stefaniuk-Szmukier Wpływ wieku klaczy matki na dzielność wyścigową koni czystej krwi arabskiej (Pełny tekst)
13 W. Petrych, J. Łuszczyński, A. Pytel, M. Pieszka, R. Augustyn, B. Długosz, M. Stefaniuk-Szmukier, Z. Podstawski Ocena wybranych cech psychicznych klaczy polskiego konia szlachetnego półkrwi w zależności od systemu utrzymania (Pełny tekst)
16 K. Strzelec, M. Liss, K. Jaroszyńska, I. Janczarek, K. Górski Schorzenia ortopedyczne koni wyścigowych i sportowych (Pełny tekst)
21  M. Zastrzeżyńska, M. Liss, I. Wilk, I. Janczarek Preferencje pokarmowe koniowatych (Pełny tekst)
23 A. Siekierska Najlepsze krowy pierwiastki według indeksu gPF (Pełny tekst)
27 R. Niżnikowski, J. Niemczyk Pogłębianie swobody gospodarowania w polskim rolnictwie (Pełny tekst)
30 J. Krupiński, E. Martyniuk, J. Krawczyk, J. Baran, P. Bielański, L. Bobak, J. Calik, A. Chełmińska, A. Kawęcka, D. Kowalska, A. Majewska, J. Obrzut, M. Pasternak, M. Piórkowska, G. Polak, M. Puchała, J. Sikora, E. Sosin-Bzducha, M. Szyndler-Nędza, I. Tomczyk-Wrona 15-lecie koordynacji programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Instytucie Zootechniki PIB (Pełny tekst)
36 E. Martyniuk, A. Chełmińska, J. Krupiński, M. Pasternak Wdrażanie Krajowej Strategii: aktorzy i działania (Pełny tekst)
43 E. Martyniuk, G. Polak, M. Mietlicka-Zakrzewska Nowe obszary prac Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO (Pełny tekst)
47 E. Martyniuk, A. Chełmińska Nowa legislacja UE dotycząca hodowli i obrotu zwierzętami – najważniejsze elementy (Pełny tekst)

Contents PH 4/2017

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 R. Niżnikowski, T. Rokicki, S. Łaba, K. Krajewski Strategic situation of the sheep-farming sector in Poland – breeding, market and economic conditions (Summary)
6 I. Janczarek, M. Pluta, A. Paszkowska Origin, breeding and use of Polish Konik horses
10 J. Łuszczyński, K. Mencfel, M. Pieszka, W. Petrych, B. Długosz, R. Augustyn, Z. Podstawski, M. Stefaniuk-Szmukier The effect of the age of the dam on the racing performance of Arabian horses (Summary)
13 W. Petrych, J. Łuszczyński, A. Pytel, M. Pieszka, R. Augustyn, B. Długosz, M. Stefaniuk-Szmukier, Z. Podstawski Evaluation of selected psychological traits of Polish Half-Bred mares depending on their housing system (Summary)
16 K. Strzelec, M. Liss, K. Jaroszyńska, I. Janczarek, K. Górski Orthopaedic diseases of racing and sport horses
21  M. Zastrzeżyńska, M. Liss, I. Wilk, I. Janczarek Food preferences of equids
23 A. Siekierska The best primiparous cows according to the gPF index
27 R. Niżnikowski, J. Niemczyk Improving freedom of farming in Polish agriculture
30 J. Krupiński, E. Martyniuk, J. Krawczyk, J. Baran, P. Bielański, L. Bobak, J. Calik, A. Chełmińska, A. Kawęcka, D. Kowalska, A. Majewska, J. Obrzut, M. Pasternak, M. Piórkowska, G. Polak, M. Puchała, J. Sikora, E. Sosin-Bzducha, M. Szyndler-Nędza, I. Tomczyk-Wrona 15th anniversary of coordination of animal genetic resources conservation programmes at the National Research Institute of Animal Production
36 E. Martyniuk, A. Chełmińska, J. Krupiński, M. Pasternak Implementation of National Strategy: actors and action
43 E. Martyniuk, G. Polak, M. Mietlicka-Zakrzewska New areas of work of the FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture
47 E. Martyniuk, A. Chełmińska New EU legislation on breeding of and trade in animals – the most important elements

Zobacz Również