Przegląd Hodowlany 0

PH 1/2020 (styczeń-luty)

Spis treści PH 1/2020

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 R. Niżnikowski 100 lat prowadzenia ksiąg hodowlanych owiec rasy merynos polski w Brylewie (Pełny tekst)
4 M. Siemieniuch, Z. Jaworski Analiza wyników polowych prób użytkowości koników polskich przeprowadzonych w 2018 roku (Pełny tekst)
8 W. Krawczyk, B. Borys Funkcjonowanie europejskich systemów certyfikacji produktów zwierzęcych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Cz. I. Kraje śródziemnomorskie (Pełny tekst)
15 LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Szczecinie ‒
E. Czerniawska-Piątkowska, M. Szewczuk, K. Michałek
Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – P. Guliński
Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – A. Pietruszka
Sekcja Chowu i Hodowli Koni – G. Polak
Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu oraz Sekcja Praktyki Hodowlanej – A. Wójcik
Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – T.M. Gruszecki
Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – L. Drozd
Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – A. Gugołek
Sekcja Żywienia Zwierząt – W. Biel (Pełny tekst)
30 A. Rekiel XXIII Warszawskie Warsztaty Zootechniczne (Pełny tekst)
32 J. Różańska-Zawieja, Z. Sobek Skwer imienia Czesława Janickiego w Poznaniu (Pełny tekst)
33 K. Andres Wspomnienie dr hab. Ewy Kapkowskiej (Pełny tekst)

 

Contents PH 1/2020

PAGE AUTHOR TITLE
1 R. Niżnikowski 100 years of keeping flock books for Polish Merino sheep in Brylew
4 M. Siemieniuch, Z. Jaworski Analysis of the results of field trials of Polish Konik horses in 2018 (Summary)
8 W. Krawczyk, B. Borys The operation of European animal product certification systems in selected European Union countries. Part I. Mediterranean countries
15 84th Scientific Convention of the Polish Society of Animal Production in Szczecin ‒ E. Czerniawska-Piątkowska, M. Szewczuk, K. Michałek
Cattle Management and Breeding Section – P. Guliński
Pig Management and Breeding Section – A. Pietruszka
Horse Management and Breeding Section – G. Polak
Poultry Management and Breeding Section and Livestock Farming Practice Section – A.
Wójcik
Sheep and Goat Management and Breeding Section – T.M. Gruszecki
Management and Breeding of Pets and Wild Animals Section – L. Drozd
Fur-bearing Animal Management and Breeding Section – A. Gugołek
Animal Nutrition Section – W. Biel
30 A. Rekiel 23rd Warsaw Animal Production Workshop
32 J. Różańska-Zawieja, Z. Sobek Czesław Janicki Square in Poznań
33 K. Andres Remembering Dr Ewa Kapkowska

Zobacz Również