Przegląd Hodowlany 0

PH 6/2019 (listopad-grudzień)

Spis treści PH 6/2019

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 T.M. Gruszecki, Z. Litwińczuk, A. Junkuszew, K. Patkowski, W. Chabuz, M. Kulik, M. Greguła-Kania Zwierzęta gospodarskie w czynnej ochronie terenów cennych przyrodniczo (Pełny tekst)
3 W. Migdał, M. Zając, M. Walczycka, E. Węsierska, J. Tkaczewska, P. Kulawik, Ł. Migdał Produkty regionalne tradycyjnie wędzone wyprodukowane z surowców pozyskiwanych od rodzimych ras zwierząt (Pełny tekst)
11 D. Kuźnicki, M. Szumacher-Strabel, H. Ratajczak, A. Cieślak Liście paulowni jako alternatywne źródło paszy dla zwierząt przeżuwających (Pełny tekst)
13 E. Jastrzębska, A. Brzyszcz Czy warto sięgnąć po zoofizjoterapię? (Pełny tekst)
20 Nowe książki (Pełny tekst)
21 D. Ostrowski, D. Banaszewska Papugi Afryki – nierozłączki (Agapornis sp.),
charakterystyka trzech najpopularniejszych gatunków hodowanych w Polsce (Pełny tekst)
23 Wykaz recenzentów artykułów naukowych – „Przegląd Hodowlany” rocznik 2019 (t. LXXXVII) (Pełny tekst)
24 J. Wojdalski, R. Niżnikowski Energia, woda i środowisko w produkcji mleczarskiej ‒
zarys problematyki (Pełny tekst)
29 W. Biel Wspomnienie o Profesorze Krumie Petkovie w 4. rocznicę śmierci (Pełny tekst)
30 A. Gugołek Konferencja naukowa „Perspektywy hodowli zwierząt futerkowych w Polsce i na świecie” – Niechorze 2019 (Pełny tekst)
32 Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2019 (t. LXXXVII) (Pełny tekst)

Contents PH 6/2019

PAGE AUTHOR TITLE
1 T.M. Gruszecki, Z. Litwińczuk, A. Junkuszew, K. Patkowski, W. Chabuz, M. Kulik, M. Greguła-Kania Livestock animals in active protection of areas of value for nature
3 W. Migdał, M. Zając, M. Walczycka, E. Węsierska, J. Tkaczewska, P. Kulawik, Ł. Migdał Traditionally smoked regional products made from raw material obtained from native animal breeds
11 D. Kuźnicki, M. Szumacher-Strabel, H. Ratajczak, A. Cieślak Paulownia leaves as an alternative source of feed for ruminants
13 E. Jastrzębska, A. Brzyszcz Is there value in animal physiotherapy?
20 New books
21 D. Ostrowski, D. Banaszewska African parrots – lovebirds (Agapornis sp.), a description of the three most popular species reared in Poland
23 List of reviewers of scientific articles – Animal Production Review, 2019 (volume 87)
24 J. Wojdalski, R. Niżnikowski Energy, water and the environment in dairy production – an outline of the issues
29 W. Biel Remembering Professor Krum Petkov on the fourth anniversary of his death
30 A. Gugołek Scientific conference ‘Prospects for fur farming in Poland and in the world’ – Niechorze 2019
32 Table of contents of Animal Production Review, 2019 (volume 87)

Zobacz Również