Przegląd Hodowlany 0

PH 3/2019 (maj-czerwiec)

Spis treści PH 3/2019

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 R. Niżnikowski, J. Niemczyk Uwarunkowania stanu i rozwoju polskiego owczarstwa ‒ potrzeby radykalnych rozwiązań i działań w kompleksowym programie hodowlanym (Pełny tekst)
3 M. Huse-Kutowska, E. Grochowska, S. Mroczkowski Możliwości wykorzystania wybranych osiągnięć genetyki molekularnej w hodowli owiec ras mięsnych (Pełny tekst)
6 S. Kamiński HH6 – nowy letalny defekt genetyczny u bydła holsztyńskiego (Pełny tekst)
7 J. Marć-Pieńkowska Czy stężenie kortyzolu jest przydatnym wskaźnikiem w ocenie stresu cieplnego u bydła mlecznego? (Pełny tekst)
11 D. Buchalik Próba wymiany matek pszczelich w obecności starych matek w rodzinie pszczelej (Pełny tekst + Summary)
15 S. Mroczkowski Quo vadis zootechniko? (Pełny tekst)
18 M. Dulis, T. Mituniewicz Wpływ przebywania psów w schroniskach na występowanie zachowań stereotypowych (Pełny tekst + Summary)
21 W. Migdał, M. Zając, M. Walczycka, E. Węsierska, J. Tkaczewska, P. Kulawik, Ł. Migdał Relacje hodowca – producent – konsument na rynku produktów pochodzenia zwierzęcego (Pełny tekst)
26 I. Chwastowska-Siwiecka, M.J. Baryczka, Ł. Mroziński Analiza preferencji konsumenckich przy wyborze i zakupie masła (Pełny tekst + Summary)
31 E. Molik, A. Potocka Wybrane zagadnienia związane z możliwością wykorzystania wełny owczej (Pełny tekst)

Contents PH 3/2019

PAGE AUTHOR TITLE
1 R. Niżnikowski, J. Niemczyk Determinants of the state and development of Polish sheep breeding ‒ the need for radical solutions and measures in a comprehensive breeding program
3 M. Huse-Kutowska, E. Grochowska, S. Mroczkowski Possibilities of exploiting selected achievements in molecular genetics in breeding meat breeds of sheep
6 S. Kamiński HH6 – a new lethal genetic defect in Holstein cattle
7 J. Marć-Pieńkowska Is cortisol concentration a useful indicator in assessing heat stress in dairy cattle?
11 D. Buchalik Introducing new honey bee queens to colonies in the presence of the old queens (Summary)
15 S. Mroczkowski Quo vadis, animal science?
18 M. Dulis, T. Mituniewicz The effect of time spent at a shelter on the occurrence of stereotypical behaviour in dogs (Summary)
21 W. Migdał, M. Zając, M. Walczycka, E. Węsierska, J. Tkaczewska, P. Kulawik, Ł. Migdał Breeder–producer–consumer relations in the animal product market
26 I. Chwastowska-Siwiecka, M.J. Baryczka, Ł. Mroziński Analysis of consumer preferences in choosing and purchasing butter (Summary)
31 E. Molik, A. Potocka Selected issues associated with the potential uses of sheep wool

Zobacz Również