Przegląd Hodowlany 0

PH 4/2018 (lipiec-sierpień)

Spis treści PH 4/2018

STRONA
AUTOR
TYTUŁ
1 W. Migdał, M. Zając, A. Rutkowska-Mazur, Ł. Migdał Dzik – zagrożenie ASF i zagospodarowanie mięsa
6 M. Sońta, A. Rekiel Rzęsa jako potencjalne źródło białka dla świń
8 J. Gąbka, J. Trzeciecka Wychów matek pszczelich z jaj i larw
10 P. Parzyszek, J. Gruszczyńska Miopatia ze spichrzaniem polisacharydów (PSSM) u konia domowego
15 P. Grzybek, P. Ćwiertnia, T. Szwaczkowski Hodowla koniowatych w ogrodach zoologicznych
18 M. Rogoza, J. Gruszczyńska Monitoring foki szarej w wodach Morza Bałtyckiego
22 J. Wojdalski, R. Niżnikowski, K. Krajewski, T. Żelaziński Biogospodarka, przemysł rolno-spożywczy, zrównoważony rozwój ‒ wybrane zagadnienia
29 J. Krupiński, E. Martyniuk, M. Pasternak, A. Chełmińska Wdrażanie Krajowej Strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich: osiągnięcia i wyzwania
32 J. Różańska-Zawieja, Z. Sobek, I. Wenda XIV Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
33 Wspomnienie o Profesor Jolancie M. Oprządek (1966-2018)

Contents PH 4/2018

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 W. Migdał, M. Zając, A. Rutkowska-Mazur, Ł. Migdał Wild boar – the risk of ASF and meat management
6 M. Sońta, A. Rekiel Duckweed as a potential source of protein for pigs
8 J. Gąbka, J. Trzeciecka Breeding of queen bees from eggs and larvae
10 P. Parzyszek, J. Gruszczyńska Polysaccharide storage myopathy (PSSM) in the domestic horse (Summary)
15 P. Grzybek, P. Ćwiertnia, T. Szwaczkowski Breeding of equids in zoos
18 M. Rogoza, J. Gruszczyńska Monitoring the grey seal in the Baltic Sea
22 J. Wojdalski, R. Niżnikowski, K. Krajewski, T. Żelaziński Bioeconomy, the agro-food industry and sustainable development – selected issues
29 J. Krupiński, E. Martyniuk, M. Pasternak, A. Chełmińska Implementation of the National Strategy for the sustainable use and conservation of livestock genetic resources: achievements and challenges
32 J. Różańska-Zawieja, Z. Sobek, I. Wenda The 14th Animal Husbandry and Veterinary Forum
33 Remembering Professor Jolanta M. Oprządek (1966-2018)

Zobacz Również