Przegląd Hodowlany 0

PH 1/2018 (styczeń-luty)

Spis treści PH 1/2018

STRONA
AUTOR
TYTUŁ
1 B.F. Kania, A. Gospodarczyk Relacje człowiek – zwierzę (Pełny tekst)
5 B. Długosz, E. Kabat, R. Augustyn, M. Pieszka, J. Łuszczyński, M. Stefaniuk-Szmukier, Z. Podstawski, W. Petrych Wybrane aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy z końmi (Pełny tekst)
11 K. Słoniewski, P. Goździkiewicz SOL1.0 do dyspozycji hodowców (Pełny tekst)
14 K. Tarczyński, H. Sieczkowska, A. Zybert, E. Krzęcio-Nieczyporuk, K. Antosik, M. Koćwin-Podsiadła Możliwość wykorzystania spektroskopii oscylacyjnej w diagnostyce jakości mięsa wieprzowego on-line (Pełny tekst)
18 E. Bagnicka, M. Czopowicz, D. Reczyńska, J. Kaba Uwalnianie stada kóz od lentiwirusa małych przeżuwaczy (Pełny tekst)
21 M. Schulz, P. Skowronek, J. Tyszczuk, A. Łoś, A. Strachecka Nosema apis i Nosema ceranae – porównanie morfologii, metod identyfikacji oraz przebiegu mikrosporydiozy u pszczół miodnych (Pełny tekst)
24 LXXXII Zjazd Naukowy PTZ w Poznaniu – J. Różańska-Zawieja, Z. Sobek (Pełny tekst)

Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – A. Rekiel

Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – P. Guliński

Sekcja Chowu i Hodowli Koni – I. Janczarek

Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – T.M. Gruszecki

Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu – A. Wójcik

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – A. Ludwiczak

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – K. Tajchman

32 Nowe książki (Pełny tekst)
33 D. Krencik, T. Szwaczkowski EAAP wspiera młodych naukowców (Pełny tekst)

Contents PH 1/2018

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 B.F. Kania, A. Gospodarczyk Human-animal relationships
5 B. Długosz, E. Kabat, R. Augustyn, M. Pieszka, J. Łuszczyński, M. Stefaniuk-Szmukier, Z. Podstawski, W. Petrych Selected aspects of health and safety in work with horses (Summary)
11 K. Słoniewski, P. Goździkiewicz SOL1.0 software available to breeders
14 K. Tarczyński, H. Sieczkowska, A. Zybert, E. Krzęcio-Nieczyporuk, K. Antosik, M. Koćwin-Podsiadła Potential use of vibrational spectroscopy in on-line diagnosis of pork quality
18 E. Bagnicka, M. Czopowicz, D. Reczyńska, J. Kaba Eradication of small ruminant lentivirus infection in a goat herd (Summary)
21 M. Schulz, P. Skowronek, J. Tyszczuk, A. Łoś, A. Strachecka Nosema apis and Nosema ceranae – a comparison of the morphology, identification methods and course of microsporidiosis in honeybees
24 82nd Scientific Convention of the Polish Society of Animal Production in Poznań

J. Różańska-Zawieja, Z. Sobek

Pig Management and Breeding Section – A. Rekiel

Cattle Management and Breeding Section – P. Guliński

Horse Management and Breeding Section – I. Janczarek

Sheep and Goat Management and Breeding Section – T.M. Gruszecki

Poultry Management and Breeding Section – A. Wójcik

Fur-bearing Animal Management and Breeding Section – A. Ludwiczak

Management and Breeding of Pets and Wild Animals Section – K. Tajchman

32 New books
33 D. Krencik, T. Szwaczkowski EAAP supports new scientists

Zobacz Również