Przegląd Hodowlany 0

PH 5 2021 (wrzesień-październik)

Spis treści PH 5/2021

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 U. Czarnik Słowo od Dziekana Wydziału Bioinżynierii UWM (Pełny tekst)
2 U. Czarnik, T. Daszkiewicz, M. Koziorowska-Gilun, P. Wysocki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Bioinży-nierii Zwierząt – siódma dekada (Pełny tekst)
6 U. Czarnik, T. Daszkiewicz, M. Koziorowska-Gilun, P. Wysocki Historia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Pełny tekst)
8 Rozstrzygnięcie XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych i rybactwa (Pełny tekst)
9 Rozstrzygnięcie XXXVIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa (Pełny tekst)
11 J. Batkowska, K. Drabik, K. Wengerska, A. Ramankevich, D. Spustek, D. Krakowiak, K. Vasiukov Jakość jaj oraz aktywność lizozymu w nich zawartych w zależności od gatunku drobiu grzebiącego (Pełny tekst)
18 K. Kępka, E. Wójcik Kamery termowizyjne jako element profilaktyki kulawizn (Pełny tekst)
22 T. Niemiec, K. Zglińska II Kongres Zootechniki Polskiej „Quo vadis zootechniko?” (Pełny tekst)

Contents PH 5/2021

 

PAGE AUTHOR TITLE
1 U. Czarnik A word from the dean of the Faculty of Bioengineering UWM
2 U. Czarnik, T. Daszkiewicz, M. Koziorowska-Gilun, P. Wysocki University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Animal Bioengineering – seventh decade
6 U. Czarnik, T. Daszkiewicz, M. Koziorowska-Gilun, P. Wysocki History of the Faculty of Animal Bioengineering
8 Results of the 13th edition of the competition for the best doctoral thesis in the field of animal science and fisheries
9 Results of the 38nd edition of the competition for the best master’s thesis in the field of animal science and fisheries
11 J. Batkowska, K. Drabik, K. Wengerska, A. Ramankevich, D. Spustek, D. Krakowiak, K. Vasiukov Quality and lysozyme activity of eggs depending on the species of Galliformes (Summary)
18 K. Kępka, E. Wójcik Thermal imaging cameras as an element of prevention of lameness (Summary)
22 T. Niemiec, K. Zglińska Second Congress of Polish Animal Science ‘Quo vadis, Animal Science?’

Zobacz Również