Przegląd Hodowlany 0

PH 4 2021 (lipiec-sierpień)

Spis treści PH 4/2021

 

 

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 B. Nosal, W. Młodawska Liofilizacja gamet i komórek somatycznych ssaków – ograniczenia i perspektywy (Pełny tekst)
7 A. Rekiel Przedstawiciele rodziny Suidae – biologia i występowanie (Pełny tekst)
17 P. Kalinowska, I. Chwastowska-Siwiecka Porównanie cech jakościowych serów wędzonych dostępnych w sieci detalicznej (Pełny tekst)
25 D. Zwierkowska, K. Adamczyk Antropomorfizacja zwierząt – dylemat współczesnych relacji człowiek-zwierzę (Pełny tekst)
29 M. Brzozowski, P. Buza Porównanie jakości pasz preferowanych w żywieniu szynszyli utrzymywanych jako zwierzęta towarzyszące (Pełny tekst)

Contents PH 4/2021

 

 

PAGE AUTHOR TITLE
1 B. Nosal, W. Młodawska Freeze-drying of mammalian gametes and somatic cells – limitations and prospects (Summary)
7 A. Rekiel Representatives of the Suidae family – biology and occurrence
17 P. Kalinowska, I. Chwastowska-Siwiecka Comparison of the quality characteristics of smoked cheeses available in the retail market (Summary)
25 D. Zwierkowska, K. Adamczyk Anthropomorphization of animals – a dilemma of contemporary human–animal relations
29 M. Brzozowski, P. Buza Comparison of the quality of preferred feeds for pet chinchillas

Zobacz Również