Przegląd Hodowlany 0

PH 2 2021 (marzec-kwiecień)

Spis treści PH 2/2021

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 J. Piotruk, A. Rekiel Wpływ genotypu knura na wyniki użytkowości rozpłodowej loch (Pełny tekst)
6 R.S. Ługowski, R. Niżnikowski, M. Świątek, Ż. Szymańska, P. Kozera, J. Księżak Charakterystyka wzrostu jagniąt nowej syntetycznej plenno-mięsnej linii WROBER (Pełny tekst)
9 A. Cichy, A. Dratwa-Chałupnik, W. Medeńska Skład i synteza składników mleka klaczy w odniesieniu do innych gatunków zwierząt hodowlanych (Pełny tekst)
18 D. Krencik, M. Pszczoła, T. Szwaczkowski
Europejska Federacja Zootechniczna (EAAP) – Raport 2020 (Pełny tekst)
24 R. Niżnikowski Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w kadencji 2016-2020 (Pełny tekst)
32 Nowe książki (Pełny tekst)

Contents PH 2/2021

PAGE AUTHOR TITLE
1 J. Piotruk, A. Rekiel The influence of boar genotype on the breeding performance of sows (Summary)
6 R.S. Ługowski, R. Niżnikowski, M. Świątek, Ż. Szymańska, P. Kozera, J. Księżak Growth characteristics of lambs of the new synthetic WROBER line – a prolific meat line (Summary)
9 A. Cichy, A. Dratwa-Chałupnik, W. Medeńska Composition and synthesis of components of mare milk in relation to other livestock species
18 D. Krencik, M. Pszczoła, T. Szwaczkowski European Federation of Animal Science (EAAP) –2020 report
24 R. Niżnikowski Report on activities of the Polish Society of Animal Production during the 2016-2020 tenure
32   New books

Zobacz Również