Przegląd Hodowlany 0

PH 1/2021 (styczeń-luty)

Spis treści PH 1/2021

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 A. Fedorowicz, A. Rekiel Pochodzenie i charakterystyka rodziny świniowatych (Pełny tekst)
7 N. Homska, J. Kowalska, Z. Mikołajczak, R. Wachowiak, M. Rawski, B. Kierończyk, W. Czekała Wykorzystanie Hermetia illucens w biokonwersji oraz biodegradacji  odpadów i produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego (Pełny tekst)
14 S. Inglot, A. Cieślak, M. Szumacher-Strabel Liście drzewa Moringa oleifera – alternatywne źródło składników pokarmowych i związków biologicznie aktywnych w żywieniu zwierząt (Pełny tekst)
20 M. Maliszewski, T. Mituniewicz Ocena homogeniczności pasz leczniczych na terenie monitorowanym przez ZHW w Olsztynie w latach 2018-2019 (Pełny tekst)
24 E. Wadas, J. Wejer, K. Łaskarzewska Budowa i funkcje kopyta (Pełny tekst)
30 A. Rekiel Z działalności Warszawskiego Koła PTZ w kadencji 2016-2020 (Pełny tekst)

Contents PH 1/2021

PAGE AUTHOR TITLE
1 A. Fedorowicz, A. Rekiel Origin and characteristics of the Suidae family
7 N. Homska, J. Kowalska, Z. Mikołajczak, R. Wachowiak, M. Rawski, B. Kierończyk, W. Czekałaa The use of Hermetia illucens in bioconversion and biodegradation of waste and by-products of the agri-food industry (Summary)
14 S. Inglot, A. Cieślak, M. Szumacher-Strabel Leaves of the tree Moringa oleifera – an alternative source of nutrients and biologically active compounds in animal diets
20 M. Maliszewski, T. Mituniewicz Evaluation of the homogeneity of medicinal feeds in the area monitored by the Veterinary Hygiene Institute in Olsztyn in 2018-2019 (Summary)
24 E. Wadas, J. Wejer, K. Łaskarzewska Structure and functions of the hoof
30 A. Rekiel
From the activity of the Warsaw Branch of the Polish Society of Animal Production in the 2016-2020 term

Zobacz Również