Przegląd Hodowlany 0

PH 3/2020 (maj-czerwiec)

Spis treści PH 3/2020

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 S. Mroczkowski Koronawirus i ochrona zwierząt (Pełny tekst)
4 J. Król, A. Brodziak, J. Barłowska, Z. Litwińczuk, A. Teter, M. Kędzierska-Matysek Wykorzystanie mleka rodzimych ras bydła do wytwarzania lokalnych produktów mlecznych o podwyższonych walorach odżywczych i prozdrowotnych (Pełny tekst)
7 W. Krawczyk, B. Borys, P. Paraponiak Funkcjonowanie europejskich systemów certyfikacji produktów zwierzęcych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Część II. Polska (Pełny tekst)
15 Z. Mikołajczak, R. Wachowiak, J. Kowalska, N. Homska, M. Rawski, B. Kierończyk, J.
Mazurkiewicz, D. Józefiak
Zastosowanie owadów w żywieniu ryb (Pełny tekst)
22 K. Sienicki, T. Mituniewicz Obecność pałeczek Salmonella spp. w próbkach pasz dla zwierząt
gospodarskich z terenu monitorowanego przez ZHW w Olsztynie (Pełny tekst)
28 E. Jastrzębska, E. Wadas Dogoterapia ‒ jak to się zaczęło (Pełny tekst)
32 D. Zalewski Profesor Wiesław Antoni Szczepański – wspomnienie (Pełny tekst)

Contents PH 3/2020

PAGE AUTHOR TITLE
1 S. Mroczkowski Coronavirus and animal protection
4 J. Król, A. Brodziak, J. Barłowska, Z. Litwińczuk, A. Teter, M. Kędzierska-Matysek The use of milk of native cattle breeds for the production of local dairy products with increased nutritional and health-promoting properties
7 W. Krawczyk, B. Borys, P. Paraponiak Operation of European animal product certification systems in selected European Union countries. Part II. Poland
15 Z. Mikołajczak, R. Wachowiak, J. Kowalska, N. Homska, M. Rawski, B. Kierończyk, J.
Mazurkiewicz, D. Józefiak
The use of insects in fish feeding
22 K. Sienicki, T. Mituniewicz The presence of Salmonella spp. in samples of feed for livestock
animals from the area monitored by the Veterinary Inspectorate in Olsztyn (Summary)
28 E. Jastrzębska, E. Wadas Dog therapy – how it began
32 D. Zalewski Remembering Professor Wiesław Antoni Szczepański

Zobacz Również