Przegląd Hodowlany 0

PH 2/2017 (marzec-kwiecień)

Spis treści PH 2/2017

STRONA
AUTOR
TYTUŁ
1 Barłowska, A. Wolanciuk, J. Idec Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata (Pełny tekst)
5 J. Oprządek, K. Rutkowska Możliwości wykorzystania żerności i tempa wzrostu w doskonaleniu użytkowości mlecznej bydła (Pełny tekst)
8 T. Krychowski, A. Nowosielska Analiza użytkowania nasienia buhajów w 2015 roku (Pełny tekst)
13 J.M. Jaśkowski, M. Gehrke, M. Herudzińska, A. Kierbić, J. Kmiecik Choroba guzowatej skóry bydła – nowe niebezpieczeństwo? (Pełny tekst)
17 K. Tereszkiewicz, K. Pokrywka, A. Wąsala Efekty użytkowania rozpłodowego knurów inseminacyjnych rasy polskiej białej zwisłouchej w Stacji Eksploatacji Knurów w Czerminie (część 2) (Pełny tekst)
22 S. Milewski, J. Błażejak Cechy użytkowe owiec rasy charolaise utrzymywanych na Warmii i Mazurach (Pełny tekst)
25 J. Wojciechowska, D. Wojtysiak, S. Kornaś Porównanie parametrów kraniometrycznych samic i samców jenotów hodowlanych (Pełny tekst)
27 J. Gąbka, B. Madras-Majewska, B. Zajdel, Z. Kamiński Charakterystyka metod pomiaru ilości czerwiu w rodzinach pszczoły miodnej (Pełny tekst)
28 J. Barłowska Profesor Zygmunt Litwińczuk doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Pełny tekst)
30 Z. Litwińczuk Udomowienie i hodowla zwierząt jako istotny element rozwoju cywilizacji (Pełny tekst)
32 T. Szwaczkowski Profesor Andrzej Skrzydlewski (1922 – 2017) (Pełny tekst)

Contents PH 2/2017

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 Barłowska, A. Wolanciuk, J. Idec Organic agriculture in Poland as compared to the European Union and the world
5 J. Oprządek, K. Rutkowska Potential use of feed intake and growth rate in improving milk performance in cattle
8 T. Krychowski, A. Nowosielska Use analysis of bull semen in 2015
13 J.M. Jaśkowski, M. Gehrke, M. Herudzińska, A. Kierbić, J. Kmiecik Lumpy skin disease in cattle – a new threat?
17 K. Tereszkiewicz, K. Pokrywka, A. Wąsala Effects of the use of Polish Landrace breeding boars at the Boar Exploitation Station in Czermin. Part II (Summary)
22 S. Milewski, J. Błażejak Performance traits of Charollais sheep raised in Warmia and Mazury (Summary)
25 J. Wojciechowska, D. Wojtysiak, S. Kornaś Comparison of craniometrics parameters of male and female farmed raccoon dogs (Summary)
27 J. Gąbka, B. Madras-Majewska, B. Zajdel, Z. Kamiński Characterization of methods for measuring the amount of brood in honey bee colonies
28 J. Barłowska Professor Zygmunt Litwińczuk – doctor honoris causa of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences
30 Z. Litwińczuk Domestication and breeding of livestock as a crucial element of the development of civilization
32 T. Szwaczkowski Professor Andrzej Skrzydlewski (1922–2017)

Zobacz Również