Przegląd Hodowlany 0

PH 5/2020 (wrzesień-październik)

Spis treści PH 5/2020

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 W. Migdał Wpływ Wołochów na kulturę pasterską i kuchnię Karpat (Pełny tekst)
7 Rozstrzygnięcie XXXVII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (Pełny tekst)
9 O. Mierzejewska, C. Purwin Wpływ terminu zbioru na jakość i wartość pokarmową
kiszonek z amarantusa (Pełny tekst)
14 A. Błoniarz, M. Łuczyńska Porównanie działania ogłowia wędzidłowego i różnych typów ogłowi bezwędzidłowych –wstępna analiza (Pełny tekst)
19 E. Tkaczyk, R. Kusy, B. Kaczmarek, S. Kuśmierz, M. Frątczak Geriatria koni jako wyzwanie dla współczesnych użytkowników tych zwierząt (Pełny tekst)
26 K. Powierża Zabiegi medyczne wpływające na komunikację w świecie psów (Pełny tekst)
29 A. Radzik-Rant Wspomnienie o Profesor Marii Adolfie Wójcikowskiej Soroczyńskiej (Pełny tekst)
31 H. Różański, P. Abramowicz, E. Cichocka, W. Drymel Fitoncydy i fitoaleksyny w chowie i hodowli drobiu (Pełny tekst)

Contents PH 5/2020

PAGE AUTHOR TITLE
1 W. Migdał The influence of the Wallachians on the pastoral culture and cuisine of the Carpathians
7 Results of the 37nd edition of the competition for the best master’s thesis in the field of Animal Science
9 O. Mierzejewska, C. Purwin The effect of harvest date on the quality and nutritional value of amaranth silage (Summary)
14 A. Błoniarz, M. Łuczyńska Comparison of the function of a bitted bridle and different types of bitless bridles – a preliminary analysis (Summary)
19 E. Tkaczyk, R. Kusy, B. Kaczmarek, S. Kuśmierz, M. Frątczak Horse geriatrics as a challenge for contemporary users of these animals
26 K. Powierża Medical procedures affecting communication in the world of dogs
29 A. Radzik-Rant Remembering Professor Maria Adolfa Wójcikowska-Soroczyńska
31 H. Różański, P. Abramowicz, E. Cichocka, W. Drymel Phytoncides and phytoalexins in poultry breeding and rearing

 

Zobacz Również