Przegląd Hodowlany 0

PH 1/2019 (styczeń-luty)

Spis treści PH 1/2019

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 G. Polak Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich (Pełny tekst)
4 K.P. Stepanow, P. Urbański, H. Sieczkowska, M. Pierzchała Przyczyny powstawania wady mięsa typu PSE i ich wpływ na jakość wieprzowiny (Pełny tekst)
14 J. Pokorska, D. Kułaj, A. Ochrem Lipokalina-2 – potencjalny marker molekularny zdrowotności wymienia? (Pełny tekst)
16 A. Rekiel, M. Sońta Baza pokarmowa przedstawicieli rodziny świniowate (Suidae) (Pełny tekst)
18 J. Wiącek, D. Dzierżanowska-Góryń, A. Albera-Łojek Jeleń iberyjski (Cervus elaphus hispanicus) (Pełny tekst)
22  

LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ w Lublinie – I. Janczarek, W. Sawicka-Zugaj
Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – A. Rekiel
Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – P. Guliński
Sekcja Chowu i Hodowli Koni – I. Janczarek, G. Polak
Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – T.M. Gruszecki
Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu – A. Wójcik
Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – A. Gugołek
Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – L. Drozd 

(Pełny tekst)

32 M. Brzozowski Uwarunkowania prawne hodowli zwierząt futerkowych, ze szczególnym uwzględnieniem norek (Pełny tekst)

Contents PH 1/2019

STRONA AUTHOR TYTUŁ
1 G. Polak Biodiversity of livestock animals
4 K.P. Stepanow, P. Urbański, H. Sieczkowska, M. Pierzchała Causes of the PSE meat defect and their impact on pork quality
14 J. Pokorska, D. Kułaj, A. Ochrem Lipocalin-2 – a potential molecular marker of udder health?
16 A. Rekiel, M. Sońta The food base of representatives of the Suidae family
18 J. Wiącek, D. Dzierżanowska-Góryń, A. Albera-Łojek The Iberian red deer (Cervus elaphus hispanicus)
22   83 rd Scientific Convention of the Polish Society of Animal Production in Lublin – I. Janczarek, W. Sawicka-Zugaj
Pig Management and Breeding Section – A. Rekiel
Cattle Management and Breeding Section – P. Guliński
Horse Management and Breeding Section – I. Janczarek, G. Polak
Sheep and Goat Management and Breeding Section – T.M. Gruszecki
Poultry Management and Breeding Section – A. Wójcik
Fur-bearing Animal Management and Breeding Section – A. Gugołek
Management and Breeding of Pets and Wild Animals Section – L. Drozd
32 M. Brzozowski Legal conditions for breeding fur animals, with particular focus on mink

Zobacz Również