Przegląd Hodowlany 0

PH 6/2016 (listopad-grudzień)

Spis treści PH 6/2016

STRONA
AUTOR
TYTUŁ
1 J. Śliwiński, M. Cieśla Zasoby wodne na świecie a produkcja żywności (Pełny tekst)
4 M. Florek Funkcje i wykorzystanie wody w produkcji podstawowej i przetwórstwie żywności pochodzenia zwierzęcego (Pełny tekst)
10 B. Kuczyńska, K. Puppel Elementy gospodarki wodnej w aspekcie globalnej produkcji mleka (Pełny tekst)
15 M. Kamaszewski, T. Ostaszewska, D. Adamek, M. Rzepkowska, J. Śliwiński, N. Mroczek-Sosnowska, R. Kasprzak, M. Fajkowska Ryby akwariowe w badaniach naukowych (Pełny tekst)
18 D. Adamek, M. Rzepkowska, T. Ostaszewska, M. Fajkowska, M. Kamaszewski, K. Marzecki Wybrane aspekty stosowania bioinżynierii w akwakulturze (Pełny tekst)
20 J. Król, A. Brodziak, B. Topyła Wartość odżywcza mleka krów rasy simentalskiej z uwzględnieniem sezonu i systemu produkcji (Pełny tekst)
24 Cecha zdrowotności racic uzupełni indeks PF w pierwszej kolejności – rozmawiał R. Lesiakowski (Pełny tekst)
26 M. Babicz, Z. Bajda, K. Kropiwiec-Domańska, M. Szyndler-Nędza, M. Hałabis 90 lat hodowli świń puławskich na Lubelszczyźnie (Pełny tekst)
29 M. Flis Dziczyzna jako źródło żywności, prawno-ekonomiczne aspekty wprowadzania na rynek (Pełny tekst)
31 Nowe książki (Pełny tekst)
32 Wykaz recenzentów artykułów naukowych – „Przegląd Hodowlany” rocznik 2016 (Pełny tekst)
32 Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2016 (Pełny tekst)

Contents PH 6/2016

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 J. Śliwiński, M. Cieśla World water resources and food production
4 M. Florek Functions and use of water in basic production and processing of food of animal origin
10 B. Kuczyńska, K. Puppel Elements of water management in global milk production
15 M. Kamaszewski, T. Ostaszewska, D. Adamek, M. Rzepkowska, J. Śliwiński, N. Mroczek-Sosnowska, R. Kasprzak, M. Fajkowska Aquarium fish in scientific research
18 D. Adamek, M. Rzepkowska, T. Ostaszewska, M. Fajkowska, M. Kamaszewski, K. Marzecki Selected aspects of the use of bioengineering in aquaculture
20 J. Król, A. Brodziak, B. Topyła The nutritional value of the milk of Simmental cows in relation to the season and production system (Summary)
24 Characteristics of hoof health will be the first addition to the PF (Production and Functionality) index – interview conducted by R. Lesiakowski
26 M. Babicz, Z. Bajda, K. Kropiwiec-Domańska, M. Szyndler-Nędza, M. Hałabis Ninety years of Pulawska pig breeding in the Lublin region
29 M. Flis – Game as a food source legal and economic aspects of its introduction to the market
31 New books
32 List of reviewers of scientific articles – Animal Production Review, 2016
32 Table of contents of Animal Production Review, 2016

Zobacz Również